Althuis Hofland Fine Arts represents early career, established, and under-recognized artists as well as an artist estate (Duncan Hannah) and has a strong focus on (autobiographical) figurative painting and female practices (a.o. Eva Beresin, Katarina Janeckova Walsche, Marliz Frencken, Deborah Brown, Tanja Ritterbex, Plum Cloutman and Polina Barskaya). The gallery deliberately choses to work with a small team and in close connection with the artists, with a dual focus on research based collaborations (books/ catalogs/ documentaries) and carefully curated projects, with annually four gallery exhibitions and one to three (international) art fair presentations.

AHFA is currently located in the historical centre of Amsterdam, The Netherlands, and was initially found by Ornis Althuis in 2010. Starting from his living room in Utrecht, Althuis made exhibitions with a.o. SALVO (Salvatore Mangione), Scott Kahn, Rosa Loy, and Shara Hughes, and with many artists the gallery still collaborates with today. In 2018 Jeanine Hofland joined Ornis Althuis as partner in the gallery. Previously Hofland curated an experimental space/ gallery in a former grocery shop in the west of Amsterdam, and worked for a private collection/ museum.

Between September 2018 and February 2020 the gallery used its small cellar space (8m2, H.180cm) as a project space entitled The Gemma. The Gemma hosted a.o. screenings (Taus Makhacheva), was an exhibition space of local artist initiatives (Root canal), and functioned as an artists’ bar entitled ‘Art Bar Kippy Bar’ that organized new exhibitions weekly.

 

Wij conformeren ons aan de Gallery Fair Practice Code (scroll down)

 

 

 

 

 

De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.

De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.

De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.

Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.

De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).

De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.

De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.

Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.

Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.