Rumiko Hagiwara
“This invisible thing” (2020)
UV-pen on paper, UV-pen, in leftover frame
edition: Unique
– signed with UV -pen on the back –

21 x 21 cm
16,5 x 38 cm
42 x 32,5 cm

E.350,- (incl.9% vat)

“…In haar werk maakt kunstenaar Rumiko Hagiwara (1979, Japan) de poëzie van het onzichtbare en gewone zichtbaar. Ze gebruikt licht als penseel om uit te lichten wat verstopt is in het donker, en beschouwt het donkere veroorzaakt door schaduw als het sculpturale. Het concept van het zichtbare versus het onzichtbare en hoe taal het onzichtbare vertaald zijn terugkerende thema’s binnen haar oeuvre, dat bestaat uit fotografie, installaties, video’s en tekeningen. Op een subtiele en humorvolle manier speelt Hagiwara hierin met tentoonstellingsdogma’s uit de westerse kunstgeschiedenis. Waarmee ze het gewone of serieuze net iets leuker maakt door er met een andere blik naar te kijken.

Het concept van een onzichtbaar virus als alles bepalend in de huidige wereld, vormde voor de kunstenaar de inspiratie voor een nieuwe serie ‘onzichtbare’ tekeningen. Een serie gebaseerd op de grootte van oude lijsten die ze vond tijdens een grote schoonmaak van haar atelier gedurende de “lockdown” periode van begin dit jaar. Wat begon als een idee voor een doodle-achtige tekening van rennende paarden gezien vanaf verschillende kanten, raakte verdwaald in het proces van tekenen met een onzichtbare UV-pen. Wat resulteerde in iets wat enkel zichtbaar is via UV-licht, en uiteindelijk door het verstrijken van tijd in het licht zal verdwijnen….”

“…In her art practice Rumiko Hagiwara (1979, Japan) reveals the poetry of the unseen, and ordinary. She uses light as a brush to highlight what is hidden in the dark, and poses the dark caused by shadow as an object of reflection.

The concept of visibility versus invisibility and how language translates the unseen, is a re-curing theme in her art works, consisting of photography, installations, videos and drawings. In a subtle and humorous manner Hagiwara plays within her manner of display with the exhibition dogma’s of western art history, turning the dusty and ordinary into something more sparkling.

The concept of an invisible virus dominating human interaction world wide has inspired Hagiwara to make a new series of ‘invisible drawings’. A series based on the size of left over frames in her studio found when cleaning up – like all of us – during the lock down earlier this year. What started as an idea for a doodle-like drawing of running horses seen from different angles, got lost in the act of drawing with the invisible lines from a UV-pen. Becoming what is only visible when exposing the drawing to UV-light, eventually disappearing forever in the passing of time in the brightness of light …..”

See a show clip of the work down here: